Runsaborg

Publicerat om Runsa


RUNSA BORG Representative Life on a Migration Period Hilltop Site - a Scandinavian Perspective (2014)

Table of contents:


Preface, Michael Olausson


THE REPRESENTATIVE HOUSES


The investigations of the Runsa HIlltop Site 2011-2013, Michael Olausson


Bulbogård and Runsa, Josefine Franck Bican


The Great House at Runsa: distinguishing spatiality and organization through analysis of chemical imprints, Christoffer Andersson


Religious and ideological aspects og hall interiors in Late Iron Age, Olof Sundqvist


Lordship, symbols and memory: the Great House at Runsa from a philological Point of view, Lydia Carstens


The Great House at Runsa - a house of representation, Michael Olausson

Postholes and geometry, Magnus Sjöholm


A HILLTOPSITE AND THE HINTERLANDS


The age of the initial phase of the Runsa Hilltop Site, Jan Risberg


The search for the Runsa Hilltop Site's harbour, Jim Hansson


LATE ANTIQUE FORTIFICATIONS AND HILLTOP SITES IN SCANDINAVIA


Bornholm's fortresses: status and perspectives from the Neoltithic to Medieval Periods, Finn Ole Sonne Nielsen and Benny Staal


Herrgårdsklint revisited: a fortified hill-site on Gotland, Anders Bornfalk BackVid intresse, se längst ned på sidan


Pris: 280 kr (Jengel förlag)
RUNNHUSA - bosättningen på berget med de många husen (2011)Innehållsförteckning:


Förord av Michael Olausson


Inledning av Michael Olausson


"...ett slags boplatslämning med härd". Prins gustav Adolfs och Oscar Almgrens undersökning av Runsa borg år 1902, av Michael Olausson


Ortnamnet Runsa, av Per Vikstrand


Landskapets förändringar vid Runsa fornborg de senaste 3000 åren, av Jan Risberg


Storgårdar, stensträngar och spannmålsodling, av Pär Connelid


Små gårdar och hushåll i romersk järnålder och folkvandringstid - om de obesuttna i Mälardalens stensträngsbygd, av John Hamilton & Ann Vinberg


Makthavare i landskapet - en vapengrav från 500-talet nära Runsa, av Jan Peder Lamm & Martin Rundkvist


Skelettgravar i tiden - från sen romersk järnålder till tidig vendeltid, av John Ljungkvist


Helgö - stormansgård, kultplats och metallverkstad, av Kristina Lamm


Centrale pladser og befaestede bopladser i Sydskandinavien som baggrund for Runsa,


av Henrik Thrane


Der Zähringer Burgberg bei Freiburg im Breisgau und die Höhenstationen des 4. /5. Jahrhunderts in Sudwestdeutschland, av Heiko Steuer


Undersökningen av Runsa borg 2010, av Michael Olausson


Vid intresse, se längst ned på sidan

Se även artikel i tidningen Mitt i:


http://arkiv.mitti.se:4711/2012/23/upplands_vasby/MIUV-20120605-A-008-A.pdf

Uppsats från Stockholms universitet


Vid intresse av "Runnhusa"... (2011), kontakta:


info@runsaborg.se


Vid intresse av "RUNSA BORG"... (2014), kontakta:


info@jengel.se

063-10 54 10

www.jengel.se
info@runsaborg.se                                       www.runsaborg.se                                                            Runsa


Kontaktinformation


info@runsaborg.se

tel. 070-7385474


info@jengel.se