Runsaborg

Publicerat om Runsa

 

RUNSA BORG Representative Life on a Migration Period Hilltop Site - a Scandinavian Perspective (2014)

Table of contents:

 

Preface, Michael Olausson

 

THE REPRESENTATIVE HOUSES

 

The investigations of the Runsa HIlltop Site 2011-2013, Michael Olausson

 

Bulbogård and Runsa, Josefine Franck Bican

 

The Great House at Runsa: distinguishing spatiality and organization through analysis of chemical imprints, Christoffer Andersson

 

Religious and ideological aspects og hall interiors in Late Iron Age, Olof Sundqvist

 

Lordship, symbols and memory: the Great House at Runsa from a philological Point of view, Lydia Carstens

 

The Great House at Runsa - a house of representation, Michael Olausson

Postholes and geometry, Magnus Sjöholm

 

A HILLTOPSITE AND THE HINTERLANDS

 

The age of the initial phase of the Runsa Hilltop Site, Jan Risberg

 

The search for the Runsa Hilltop Site's harbour, Jim Hansson

 

LATE ANTIQUE FORTIFICATIONS AND HILLTOP SITES IN SCANDINAVIA

 

Bornholm's fortresses: status and perspectives from the Neoltithic to Medieval Periods, Finn Ole Sonne Nielsen and Benny Staal

 

Herrgårdsklint revisited: a fortified hill-site on Gotland, Anders Bornfalk Back

 

 

Vid intresse, se längst ned på sidan

 

Pris: 280 kr (Jengel förlag)

 

 

 

RUNNHUSA - bosättningen på berget med de många husen (2011)

 

 

Innehållsförteckning:

 

Förord av Michael Olausson

 

Inledning av Michael Olausson

 

"...ett slags boplatslämning med härd". Prins gustav Adolfs och Oscar Almgrens undersökning av Runsa borg år 1902, av Michael Olausson

 

Ortnamnet Runsa, av Per Vikstrand

 

Landskapets förändringar vid Runsa fornborg de senaste 3000 åren, av Jan Risberg

 

Storgårdar, stensträngar och spannmålsodling, av Pär Connelid

 

Små gårdar och hushåll i romersk järnålder och folkvandringstid - om de obesuttna i Mälardalens stensträngsbygd, av John Hamilton & Ann Vinberg

 

Makthavare i landskapet - en vapengrav från 500-talet nära Runsa, av Jan Peder Lamm & Martin Rundkvist

 

Skelettgravar i tiden - från sen romersk järnålder till tidig vendeltid, av John Ljungkvist

 

Helgö - stormansgård, kultplats och metallverkstad, av Kristina Lamm

 

Centrale pladser og befaestede bopladser i Sydskandinavien som baggrund for Runsa,

 

av Henrik Thrane

 

Der Zähringer Burgberg bei Freiburg im Breisgau und die Höhenstationen des 4. /5. Jahrhunderts in Sudwestdeutschland, av Heiko Steuer

 

Undersökningen av Runsa borg 2010, av Michael Olausson

 

Vid intresse, se längst ned på sidan

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats från Stockholms universitet

 

Vid intresse av "Runnhusa"... (2011), kontakta:

 

info@runsaborg.se

 

Vid intresse av "RUNSA BORG"... (2014), kontakta:

 

info@jengel.se

063-10 54 10

www.jengel.se

 

 

 

info@runsaborg.se www.runsaborg.se Runsa

 

Kontaktinformation

 

info@runsaborg.se

tel. 070-7385474

 

info@jengel.se